ONZE GESCHIEDENIS DE NIEUWE DAGEN DE WERF ONS V&A CONTACT
 

De geschiedenis van ‘Les Tilleuls’ begint in 1869. In dat jaar wordt het eerste hoofdstuk geschreven van een menselijk avontuur op basis van solidariteit en gulheid.

En vandaag worden nieuwe hoofdstukken in dit verhaal geschreven, in de geest van de visionaire aanpak van dokter Jourdan, zonder wie dit alles nooit tot stand had kunnen komen.

Dokter Jourdan is als overtuigde humanist en filantroop bekommert om het lot van ouderen, en dan vooral van de armsten onder hen. In 1869 helpt hij de gemeente Sint-Gillis bij de aankoop van een terrein.


Bij zijn dood laat hij zijn hele fortuin na aan vier Brusselse gemeenten, waaronder Sint-Gillis, met de opdracht om in iedere gemeente ‘gasthuizen’ te bouwen.

Dat leidt in 1891 tot de oprichting van het Hospice Jourdan, waar een zestigtal ouderen worden opgevangen.

Mettertijd groeit het armenhuis uit tot de home Jourdan. Op een bepaald moment kan deze echter niet meer voldoen aan de noden van de gemeente. Heel wat ouderen worden dan ook naar externe gasthuizen en homes gestuurd, ver van Sint-Gillis en ver van wat ze altijd al hebben gekend. 


In 1955 besluit de gemeente onder impuls van de toenmalige burgemeester Jacques Franck om een nieuw onthaalcentrum te bouwen voor de oudere inwoners van de gemeente: home ‘Les Tilleuls’.

Het nieuwe gebouw beantwoordt niet alleen aan de groeiende vraag naar opvangplaatsen, maar wordt ook voorzien van de meest vernieuwende concepten op het vlak van hygiëne, diensten, comfort en technologie die op dat moment beschikbaar zijn.


De home blijkt snel een echt succes en wordt jarenlang als een voorbeeld in zijn sector beschouwd.

Intussen is de home echter ook verouderd en is een verjongingskuur dringend nodig als men het werk van dokter Jourdan wil voortzetten.

Sinds 1955 is er veel veranderd. De huidige Residentie ‘Les Tilleuls’ maakt zich klaar om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen in zijn al langdurende geschiedenis.

Onze gebouwen, die ooit een voorbeeldfunctie hadden, hebben nu wel hun beste tijd gehad en aan onze verwachtingen voldaan.

Onze infrastructuur beantwoordt niet meer aan de huidige normen en moet daarom grondig worden herzien. Of het nu gaat om het welzijn of om de veiligheid van de bewoners, de naleving van de normen is voor de Residentie ‘Les Tilleuls’ een noodzaak geworden.

Zowel op het gebied van hygiëne, veiligheid en comfort, zijn de behoeften aanzienlijk geëvolueerd en onze residentie moet beantwoorden aan de hedendaagse en aan de toekomstige behoeften.  Bijvoorbeeld : de norm stipuleert dat de kamers met meer dan twee bedden niet meer toegestaan worden of dat zeker de helft van de bedden zich in een individuele kamer moeten bevinden. 

De omvang van de kamers is eveneens veel kleiner dan de voorschriften, maar het renovatieproject zal ons toelaten de reglementeringen na te leven en het dagelijkse comfort te verhogen.

Om onze nieuwe leefruimten voor onze ouderen te ontwerpen, organiseerden we samen met de gemeentelijke diensten, met de Brusselse Bouwmeester en met het OCMW van Sint-Gillis een architectuurwedstrijd.


Op die manier konden we een team van architecten en technici selecteren die over de nodige competenties en specialisaties beschikken in wat wij nodig hebben.

Ons welzijn is ook afhankelijk van het welzijn van het personeel van de residentie. De nieuwe gebouwen zullen in ieder geval hun werkomstandigheden aanzienlijk verbeteren en de dagelijkse taken van ieder van hen vereenvoudigen. Daardoor zullen ze meer ontspannen zijn en zullen ze meer goede momenten met ons kunnen delen.

team.html
project.html
 

Tegenwoordig biedt ‘Les Tilleuls’ onderdak aan 200 bewoners met 120 werknemers.

Daar komt, na de werken die momenteel gepland zijn, geen verandering in.

Maar wat zal er dan wel veranderen, vraagt u zich misschien af.

Wel, heel eenvoudig: we zullen over meer ruimte beschikken. Grotere kamers, meer ruimte voor onze activiteiten en meer ruimte om verstrooiing te zoeken. Na afloop van de werken zullen we 60 % meer ruimte tot onze beschikking hebben – ruimte die vooral veel meer kwaliteit zal bieden en die specifiek werd ontworpen om in te spelen op de behoeften van onze gepensioneerden en de zullen voldoen aan de laatste normen.

Onze kamers werden in 1955 ontworpen en voelen tegenwoordig klein aan – zeker wanneer ze (zoals in veel gevallen) door meerdere personen worden bewoond.

Tegenwoordig hecht iedereen echter veel belang aan zijn eigen persoonlijke ruimte en aan de mogelijkheid om zijn eigen meubelen mee te brengen om op die manier zijn eigen ‘thuis’ te creëren.

Na de aanpassing van onze instelling aan de recentste normen zullen we ons ook veiliger voelen. Dankzij de nieuwe inrichtingen zullen de toezichtlokalen op een optimale plaats gelegen zijn, zullen de technische installaties (zoals het elektrische net) vernieuwd zijn …

Bovendien, en dat is geen overbodige luxe, zullen de gerenoveerde en uitgebreide gebouwen voorzien zijn op de koudste winter- en de warmste zomerdagen, zodat onze bewoners die zonder risico kunnen doorkomen.

Onze architecten hebben, door de bouw van een nieuwe doorgang voor brandweerwagens, ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de brandveiligheid flink te verbeteren. Bij een probleem zullen die dan ook sneller een interventie kunnen uitvoeren!

Dat betekent niet alleen meer veiligheid voor u, maar ook minder risico’s voor ons!

De renovatie en de nieuwe gebouwen leveren voor ons een betere infrastructuur op, die minder energie verbruikt.

Maar onze architecten gingen nog een stap verder. Zo dachten ze ook na over andere manieren om onze residentie meer af te stemmen op milieuoverwegingen, die ons niet alleen vandaag, maar ook morgen zullen bezig houden.

Dankzij onze nieuwe installaties zal de residentie volledig toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. Hierdoor zullen we ons overal  kunnen verplaatsen zonder dat we ons zorgen hoeven te maken dat we een hindernis tegenkomen waardoor we rechtsomkeer moeten doen of zonder dat het werk van het personeel er ingewikkelder door wordt.

Een toegankelijker gebouw is voor ons ook een kans op meer autonomie.

Ons welzijn is ook afhankelijk van het welzijn van het personeel van de residentie. De nieuwe gebouwen zullen in ieder geval hun werkomstandigheden aanzienlijk verbeteren en de dagelijkse taken van ieder van hen vereenvoudigen. Daardoor zullen ze meer ontspannen zijn en zullen ze meer goede momenten met ons kunnen delen.

De uitvoering van de werken zal in meerdere fases worden ingedeeld. Hierdoor kunnen de bewoners tijdens de werken in de gebouwen blijven wonen. Er zal daarom voorrang worden verleend aan de bouw van de nieuwe vleugels. Van zodra dat nodig is, zullen dan de werkzones in het bestaande gebouw kunnen worden vrijgemaakt.

Ik ben hier heel gelukkig, maar het zou beter zijn als de kamers wat groter zouden zijn.

Mijn enige probleem is de oppervlakte van mijn kamer.

Ik ben hier heel gelukkig en ik ben blij met de renovatie van de residentie.

Vandaag zijn we te talrijk.

Dit nieuwe rusthuis is voor ons.

De vernieuwing is est broodnodig, het is hier te klein !

De kamers zijn zeer klein en wij moeten de badkamer delen, wat soms moeilijk is.

Georgette

84 jaar

Raymond

68 jaar

Irène

89 jaar

ruimte.html
)jardin.htmltuin.htmlshapeimage_5_link_0
toegankelijkheid.html

   

Wenst u een vraag te stellen ?  Meer weten over het project ?

Aarzel niet en contacteer ons op het volgende adres :

kamer.html
milieu.html
mailto:tilleuls@cpasstgilles.irisnet.be?subject=Renovatie%20van%20residentie%20%22Les%20Tilleuls%22

Onze nieuwe tuin zal zeker en vast de centrale plaats zijn voor onze nieuwe residentie.  De tuin bestaat vooral uit bomen, bloemen, grasperken, vogels, uw kat,… een geconcentreerde biodiversiteit die op prijs gesteld wordt in onze gemeente en die voor ons een tafereel is waarvan wij nooit genoeg krijgen.


Hij werd speciaal ontworpen door onze architecten en laat ons toe te genieten van een wandeling, een beetje beweging dankzij specifieke installaties of om gewoonweg een boomschors aan te raken, de lichtweerspiegeling te aanschouwen in een plas of de bloemengeuren te appreciëren.


Maar de tuin is eveneens een ontmoetingplaats voor één ieder.

Wij zullen het op prijs stellen er onze buren te ontmoeten, die deze doorgang als kortere weg neemt. Men kan zich hier komen ontspannen, vergezeld door de kleinkinderen die in de gerenoveerde speeltuin kunnen spelen.

tuin.html