De studies omtrent de uitbreidingen werden uitgevoerd met het oog op een beter evenwicht tussen de kwaliteit van de gecreëerde ruimten, zowel binnen als buiten, en de financiële beperkingen.  De invloed op onze buren, de mogelijkheid om de kostgangers ter plaatse te laten wonen tijdens de werf, de tuin, zijn factoren die de ontwikkelaars geleid hebben tot de evolutie van hun project zoals op heden vastgelegd.


Teneinde een oplossing te bieden die een besparing toelaat met niettemin een optimale realisatie, hergebruikt het project het geheel van de bestaande gebouwen.  Er is bijgelovige geen behoefte aan zware afbreek- of structurele werken, behalve voor de loopbrug Arthur Diderichestraat.  De gebouwen worden dus in de vorm van een hoefijzer gebouwd rond de tuin, zodat de bestaande opening met lichtinval van het zuiden behouden blijft.De toegang voor de leveringen(logistiek, keuken, …)zal zo worden aangelegd, dat ze het plaatselijk verkeer zo min mogelijk beïnvloedt.

De gevels worden opnieuw geïssoleerd en de ramen worden vervangen om aan de hedendaagse milieuvoorschriften te voldoen en tegelijkertijd het comfort van de bewoners te verhogen.

Het project draait rond flexibiliteit, vergemakkelijkt de doorgangen in de residentie teneinde de leefkwaliteit van de bewoners en van het personeel te verbeteren maar ook om de voorschriften inzake hygiëne en comfort na te leven.

Onze doelstelling is de kwaliteit van onze buurt verbeteren. Daarom werden de parkeerplaatsen zowel voor het personeel, onze families, onze bezoekers, onze dokter, geïntegreerd in het complex. Deze werden uitdrukkelijk geplaatst in de kelderverdiepingen of op discrete plaatsen teneinde de parkeerplaatsen in de straat niet te bezette maar vooral om de tuin de laten functionneren als een rustig oord voor allen. Er zou ook een verdieping moeten worden voorzien, om een gesloten afdeling voor de gedesoriënteerde personen te creëren, waardoor een betere toezicht mogelijk is.

 
http://www.stgillis.irisnet.be
http://www.ocwm1060.be/index.php/nl/index/index/id/173
http://www.ocmw1060.be