De ontwikkeling van onze projection berust op een procedure van 5 fundamentele principes :


  1. 1.   Zich inschrijven in de tijd, de mode effecten vermijden, de creatieve daad, de 

       specifieke rol van de architect, getuigen van de hedendaagse tijd.

  1. 2.   Het respect van de plaats en zijn geschiedenis, een nederige daad, wanneer wij ons     

       inleven in een site met in gedachte wat onze bijdrage kan leveren.

  1. 3.   Onze interventies duurzaam ontwikkelen, zonder mode effecten, maakt deel uit van de

       verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars in het voorstellen van projection die

       rekening houden met de diverse facetten van de duurzaamheid (hergebruik van het

       bestaande, recyclage, in werking stellen van spaarzame en respectvolle en

       milieubewuste technologieën).

  1. 4.   Met het oog op het slagen van het project zijn wij verplicht in het kader van het

       economische pragmatisme, rekening te houden met de economische realiteit.

  1. 5.   De technische nauwkeurigheid van de studies dankzij de bekwaamheid en de ervaring

       van onze medewerkers, de geperformeerde gereedschappen en werkmethodes die we                   

       samengebundeld hebben in een aantal procedures, hebben het ons mogelijk gemaakt

       om het ISO9001 attest te bekomen.

Onze ervaring met betrekking tot raadgeving laat het ons toe de beste diensten aan te bieden in alle ontwikkelingsfasen van het project.  De multidisciplinaire benadering van het EVT is noodzakelijk teneinde de vaardigheden op het gebied van burgerlijke, bouwkunde, mechanische, elektrische en structurele engineering, architecturaal advies, brandbeveiliging, specifieke verlichting, transport, infrastructuur, akoestiek, milieu, advies i.v.m. energie, duurzaamheid en tuinarchitectuur optimaal te benutten.


Wij begeleiden onze klanten op transparante wijze tijdens de volledige leefcyclus van het project.

In het kader van dit project, omvat de opdracht die toevertrouw werd aan TFP de stabiliteitsstudies en de studies ivm de opvolging van de uitvoering van de speciale technieken.

Projecten evolueren via een dialoog met de klant om uiteindelijk uit te monden in een resultaat waarin de stylistische « à priori » niet thuishoort

http://www.tpf.eu
http://www.altiplan.eu

Les heures claires, rusthuis, Spa

Espace Vi(ll)e Nouvelle, rust en verzorgingstehuis, Luik

Huize Sainte-Monique, rust en verzorgingstehuis, Brussel

Résidence Roi Baudoin, OCMW WSL, rust en verzorgingstehuis, Brussel

Jules Bordet Centrum, Anti-kanker centrum, Brussel

La Ceriseraie, OCMW Schaarbeek, Rust en verzorgingstehuis, Brussel

http://www.ocwm1060.be/index.php/nl/index/index/id/173
http://www.stgillis.irisnet.be
http://www.ocmw1060.be