Een van de doelstellingen van het project is de maximale toegankelijkheid van het geheel van de gebouwen.

Het aantal liften zal worden verhoogd met twee, toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Badkamers toegankelijk voor de rolstoelgebruikers zullen eveneens worden gebouwd op iedere verdieping en in het bijzonder in de omgeving van collectieve leef- en activiteitenruimten, en in iedere kamer.


Bovendien zullen de voorschriften inzake toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit nageleefd worden door bijvoorbeeld het creëren van bredere gangen die het toelaten aan de rolstoelgebruikers om zich te kruisen of om rechtomskeer te maken, de wijziging van te smalle deuren, het plaatsen van rampen op strategische plaatsen wat het zal toelaten aan de personen die moeilijk stappen, de trappen of andere obstakels te vermijden en zich zo te kunnen verplaatsen waar zij wensen, naar de tuin of de cafétaria bijvoorbeeld.